Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Tiến độ thanh toán chung cư Eco Green City toà CT1, CT2, CT3, CT4

Tiến độ thanh toán chung cư Eco Green City toà CT4:

Hiện tại toà CT4 đã cất nóc và đang hoàn thiện nội thất căn hộ đến qua tầng 25.

Tiến độ thanh toán các căn hộ toà CT4 hiện đã được 70% tổng giá trị căn hộ (tương ứng với 4 đợt đóng tiền). Thời gian bàn giao nhà dự kiến tháng 1/2017.

Tiến độ thanh toán chung cư Eco Green City toà CT3:

Hiện tại toà CT3 đã cất nóc và đang hoàn thiện nội thất căn hộ.

Các căn hộ toà CT3 đã thanh toán được 70% tổng giá trị căn hộ (tương ứng  với 4 đợt đóng tiền). Thời gian bàn giao nhà dự kiến tháng 3/2017.

Tiến độ thanh toán chung cư Eco Green City toà CT1:

Hiện tại toà CT1 đã xây đến tầng 18, các căn hộ đã đóng được 45% tổng giá trị căn hộ (tương ứng với đợt đóng tiền thứ 2)

 • Đợt 1: Ký HĐMB đóng 25% tổng giá trị căn hộ
 • Đợt 2: 20% tổng giá trị căn hộ khi đổ sàn tầng 15
 • Đợt 3: 20% tổng giá trị căn hộ khi đổ sàn tầng 25
 • Đợt 4: 5% tổng giá trị căn hộ khi cất nóc
 • Đơt 5: 25% tổng giá trị căn hộ khi bàn giao căn hộ
 • Đơt 6: 5% khi bàn giao sổ đỏ

Tiến độ thanh toán chung cư Eco Green City toà CT2:

Hiện tại, toà CT2 đã xây đến tầng 14, các căn hộ đã đóng được 25% tổng giá trị căn hộ (tương ứng với đợt đóng tiền thứ nhất)
 • Đợt 1: Ký HĐMB đóng 25% tổng giá trị căn hộ
 • Đợt 2: 20% tổng giá trị căn hộ khi đổ sàn tầng 15
 • Đợt 3: 20% tổng giá trị căn hộ khi đổ sàn tầng 25
 • Đợt 4: 5% tổng giá trị căn hộ khi cất nóc
 • Đơt 5: 25% tổng giá trị căn hộ khi bàn giao căn hộ
 • Đơt 6: 5% khi bàn giao sổ đỏ
Ưu đãi đặt mua căn hộ chung cư eco green city