Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Làm thế nào tôi có thể chuyển nhượng căn hộ đã mua tại CT3, CT4 cho khách hàng khác?

Thủ tục chuyển nhượng căn hộ Eco green city
Thủ tục chuyển nhượng căn hộ
Đối với các căn hộ đã giao dịch thành công và chủ hộ muốn sang tên, bán cho người thứ ba thì phải làm thế nào? Đây có lẽ là câu hỏi được quan tâm nhiều nhất đối với các khách hàng đầu tư vào căn hộ Eco-green city tòa CT4, CT3 thời gian qua. Chúng tôi xin thông tin tới khách hàng về quy trình, thủ tục của vấn đề này, và nó cũng đã được quy định rất rõ trong điều khoản thứ 6 của hợp đồng mua bán căn hộ như sau:

ĐIỀU 6: CHUYỂN NHƯỢNG CHO BÊN THỨ 3:

6.1 Bên bán có quyền chuyển nhượng, chuyển giao các quyền của mình như: quyền thu nợ bằng các hình thức hợp pháp (cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, ủy quyền…) hoặc quyền lợi đối với Căn hộ cho một bên thứ ba với điều kiện là: (i) việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc biện pháp bảo đảm đó không ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích của Bên mua theo Hợp đồng này; (ii) Bên bán có văn bản thông báo và tiếp nhận các ý kiến phản hồi của Bên mua làm cơ sở xem xét, điều chỉnh và thỏa thuận với Bên mua về việc chuyển nhượng, chuyển giao.

6.2 Bên mua có thể chuyển nhượng lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho một bên thứ ba (Bên nhận chuyển nhượng ) được quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:̉
a) Bên mua đã thực hiện việc thanh toán trước thời điểm chuyển nhượng theo lịch thanh toán quy định tại Điều 3 và Phụ lục 2 của Hợp đồng này;
b) Bên mua đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng tính tới thời điểm yêu cầu chuyển nhượng.
c) Việc chuyển nhượng không bị ngăn cấm theo quy định của pháp luật; không bị cản trở bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà Bên bán xét thấy có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng;
d) Căn hộ và/hoặc Hợp đồng không bị cầm cố, thế chấp.
e) Văn bản chuyển nhượng giữa Bên mua và Bên nhận chuyển nhượng phải quy định rõ: Bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa các quyền và trách nhiệm của Bên mua theo Hợp đồng này, các Phụ lục đính kèm, và các quy định khác đang áp dụng đối với Bên mua và/hoặc với Căn hộ;
f) Bên mua và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận và hoàn thành trách nhiệm nộp mọi khoản phí, thuế và chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng trước khi được Bên bán ký xác nhận đồng ý vào văn bản chuyển nhượng;
g) Tuân thủ theo đúng quy trình Chuyển nhượng như sau:

1. Bên mua và Bên thứ ba ký kết văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở theo mẫu được Bên bán cung cấp phù hợp theo quy định của pháp luật tại phòng công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Bên mua hoặc Bên nhận chuyển nhượng (tùy theo thỏa thuận giữa hai bên) làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân cho Bên mua theo quy định của pháp luật, tại Chi cục thuế địa phương nơi có bất động sản hoặc nộp cho Bên bán (trong trường hợp Bên bán được Cục thuế địa phương ủy nhiệm thu) để thay mặt Bên mua làm thủ tục với Chi cục thuế địa phương̣. Nếu việc chuyển nhượng Hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập, các bên phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế;

3. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định, Bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng Hợp đồng, gồm: Bản sao biên lai thuế thu nhập cá nhân hoặc giấy tờ chứng minh về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế; bản sao Hợp đồng mua bán và bản gốc văn bản chuyển nhượng Hợp đồng đã có chứng nhận của công chứng - để Bên bán xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này. Trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Bên nhận chuyển nhượng, Bên bán có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng Hợp đồng và giao lại cho Bên nhận chuyển nhượng.

Kể từ ngày Bên bán xác nhận vào văn bản chuyển nhượng Hợp đồng, Bên bán chấm dứt giao dịch với Bên mua và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng.

6.3 Khi Bên bán đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đối với Căn hộ, Bên mua không được chuyển nhượng cho bên thứ ba, trừ trường hợp được Bên bán đồng ý.

6.4 Bên mua và bên nhận chuyển nhượng của Bên mua cam kết rằng Bên bán không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ nào về việc kê khai và nộp thuế thu nhập của Bên mua phát sinh từ việc chuyển nhượng Hợp đồng.

6.5 Bên mua toàn quyền thực hiện việc Chuyển nhượng Căn hộ theo quy định của pháp luật sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện tại, chủ đầu tư tiếp tục ra mắt các căn hộ tòa CT1 Eco-green city với các chính sách ưu đãi, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất!