Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Trong 8 tháng đầu năm BĐS hút vốn đầu tư 1,5tỷ USDVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với 5 dự với giá trị 1,428 tỷ USD, chiếm 61,6% tổng vốn đăng ký cấp mới của toàn thành phố. Tại TPHCM, trong 8 tháng đầu năm bất động sản tiếp tục về đứng đầu trong hút vốn đầu tư nước ngoài.

Theo thông tin từ Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm TPHCM đã có 327 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký đạt 2.317,6 triệu USD (vốn điều lệ 433,4 triệu USD).

Trong đó, đứng đầu là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với 5 dự với giá trị 1,428 tỷ USD, chiếm 61,6% tổng vốn đăng ký cấp mới của toàn thành phố. Với con số công bố này, FDI vào bất động sản Tp. Hồ Chí Minh chiếm gần 78,5% tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực này cả nước.

Trước đó, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đầu năm đến ngày 20/8/2015, FDI vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 18 dự án đăng ký mới và 7 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,82 tỷ USD.


(Theo Trí thức trẻ)