Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Mặt bằng tổng thể tòa CT3

Các căn hộ chung cư Eco Green City được thiết kế với các loại diện tích phong phú, từ 2 tới 3 phòng ngủ mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.


Phối cảnh dự án 4 tòa CT 1,2,3,4

Thiết kế tòa CT3:

- Căn hộ 1 phòng ngủ: 55m2, căn hộ loại F

- Căn hộ 2 phòng ngủ: 66 - 67 - 74 - 75m2, căn hộ loại E, D
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 93 - 94 - 95 - 1056m2, căn hộ loại A,B

Các căn hộ chung cư Eco Green City được thiết kế với các loại diện tích phong phú, từ 2 tới 3 phòng ngủ mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

- Căn hộ 1 phòng ngủ: 55m2, căn hộ loại F
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 66 - 67 - 74 - 75m2, căn hộ loại E, D
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 93 - 94 - 95 - 105m2, căn hộ loại A,B
 • Căn hộ số 01: 75,40m2
 • Căn hộ số 02: 75,16m2
 • Căn hộ số 03: 55,53m2
 • Căn hộ số 04: 74,96m2
 • Căn hộ số 05: 74,54m2
 • Căn hộ số 06: 66,62m2
 • Căn hộ số 07: 67,09m2
 • Căn hộ số 08: 75,39m2
 • Căn hộ số 09: 67,09m2
 • Căn hộ số 10: 67,02m2
 • Căn hộ số 11: 94,87m2
 • Căn hộ số 12: 93,82m2
 • Căn hộ số 13: 67,02m2
 • Căn hộ số 14: 67,02m2
 • Căn hộ số 15: 95,10m2
 • Căn hộ số 16: 106,26m2

Mặt bằng tổng thể tòa CT3 chung cư Eco Green CityCăn hộ số 01: 75,40m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 02: 75,16m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 03: 55,53m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 04: 74,96m2: 2 phòng ngủ, 2WCCăn hộ số 05: 74,54m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 06: 66,62m2, 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 07: 67,09m2, 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 08: 75,39m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 09: 67,09m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 10: 67,02m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 11: 94,87m2: 3 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 12: 93,82m2: 3 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 13: 67,02m2: 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 14: 67,02m2, 2 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 15: 95,10m2, 3 phòng ngủ, 2WC


Căn hộ số 16: 106,26m2, 3 phòng ngủ, 2WC

Liên hệ mua căn hộ chung cư Eco Green City giá gốc chủ đầu tư: 

Hotline: 0904.262.885