Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Giá bồi thường đất đường Lạc Long Quân cao nhất Hà Nội 71,3 triệu đồng/m2

Các khu đất thuộc vị trí 1 đường Lạc Long Quân có hệ số điều chỉnh giá đất là 1,98 lần so với giá đất quy định của Thành phố tại khu vực này, tương ứng với mức giá hơn 71,3 triệu đồng/m2.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân – Nghĩa Đô – Cầu Giấy).

Các thửa đất ở đường Lạc long Quân có mức giá đền bù cao nhất 71,3 triệu đồng/m2 và thấp nhất 31,92 triệu đồng/m2.

Đối với các thửa đất thuộc vị trí 2 đường này có hệ số điều chỉnh là 1,94, tương ứng với mức giá đất gần 37,86 triệu đồng/m2.

Các thửa đất ở vị trí 3  có hệ số điều chỉnh là 2,07 lần, tương ứng mức giá đất trên 32,92 triệu đồng/m2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/8/2015.

( Theo InforNet)