Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Tóm tắt thị trường căn hộ để bán quý 2/2015 khu vực Hà Nội

Tóm tắt thị trường căn hộ để bán

Nguồn cung

Trong quý II/2015, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội gồm khoảng 121.400 căn từ 199 dự án đã bán hế và 82 dự án đang mở bán. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt 13.400 căn, tăng 4% theo quý và 24% theo năm.
Quý vừa rồi có 27 dự án mở bán căn hộ, gồm 15 dự án hiện hữu và 12 dự án mới, cung cấp 6.100 căn hộ, giảm 21% theo quý. Ngoài ra, có 13 dự án mới đang trong quá trình làm móng đã mở bán chưa chính thức khoảng 1.340 căn hộ.


Biểu đồ nguồn cung căn hộ thị trường Hà Nội quý 2/2015

Nguồn cầu

Niềm tin của người mua được phản ánh qua số lượng lớn căn hộ đã bán. Tiền chênh ngoài hợp đồng xuất hiện tại nhiều dự án, bao gồm cả những dự án mới đang trong quá trình làm móng.
Việc ngân hàng bảo lãnh tài chính cho các dự án là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người mua.
Tín dụng ngân hàng trở thành nguồn hỗ trợ tài chính chủ yếu cho cả người mua để sử dụng và các nhà đầu tư.

Tình hình hoạt động

Trong quý II/2015, hơn 4.630 căn hộ đã được bán, giảm -18% theo quý. Tỷ lệ hấp thụ đạt 34%, giảm -9 điểm % theo quý.
Giá sơ cấp bình quân tăng 1% theo quý, trong khi đó, giá chào bán thứ cấp bình quân tăng 2% theo quý. Tại một số quận (như Tây Hồ, Hoàn Kiếm) giá thứ cấp tăng 7% theo quý, trong khi mức giảm cao nhất chỉ là -4% theo quý ở các quận Ba Đình và Đan Phượng.


Báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2015 thị trường căn hộ Hà Nội

Triển vọng

Đến cuối năm 2015, 26 dự án với khoảng 12.600 căn hộ dự kiến sẽ được mở bán.
Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2014 được kỳ vọng sẽ làm tăng nguồn cầu, thị trường vẫn đang chờ đợi những văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành cho những luật này.
Giao dịch được dự kiến vẫn duy trì ở mức cao trong các quý còn lại của năm 2015, tuy nhiên có thể những yếu tố đầu cơ làm sai lệch nguồn cầu.

Theo báo cáo của Savills