Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Giải trình hình thức quản lý tổ chức thực hiện dự án chung cư Eco Green City

HÌNH THỨC QUẢN LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN CHUNG CƯ ECO GREEN CITY

I. CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Công ty TNHH bất động sản và Xây dựng Việt Hưng II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Quyền của chủ đầu tư dự án.

Tham gia các hoạt động nhằm huy động vốn vào dự án.
Được tổ chức hoạt động kinh doanh, vận hành khu chung cư.
Được khai thác, kinh doanh phần tầng dịch vụ thương mại, văn phòng và các diện tích khác của công trình sau khi dự án đi vào hoạt động.

2. Cơ chế hoạt động, điều hành, kiểm tra, kiểm soát các mặt kỹ thuật và tài chính của dự án.

Chủ đầu tư trực tiếp điều hành các hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi dự án đi vào hoạt động và những năm tiếp theo của dự án.
Chủ đầu tư sẽ thành lập Ban quản lý dự án với nhiệm vụ quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm soát các mặt kỹ thuật và tài chính dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi dự án đi vào hoạt động.
Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư dự án được khai thác và được phép tính phần chi phí quản lý, vận hành các công trình kỹ thuật vào phương án kinh doanh cho tới khi bàn giao công trình.

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án

Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để điều hành, quản lý dự án.
Ban quản lý có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng hợp dự toán xây dựng công trình để Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;
- Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện, năng lực;
- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng an toàn và vệ sinh môi trường của công trường xây dựng;
- Nghiệm thu bàn giao công trình;
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Chủ đầu tư dự án dùng vốn tự có và huy động để thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất để khai thác kinh doanh theo chức năng ngành nghề.

Việc quản lý sử dụng đất và công trình trong phạm vi dự án được thực hiện theo quy hoạch xây dựng thống nhất trong dự án và quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Việc quản lý kinh doanh thực hiện trên cơ sở bộ máy quản lý và trách nhiệm Chủ đầu tư.

Thực hiện đầy đủ tiến trình đầu tư theo quy định, Thống nhất quản lý thực hiện dự án kể từ khi chuẩn bị đầu tư, kết thúc đầu tư (03 giai đoạn đầu tư) theo từng bước phân kỳ đầu tư. Tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng và thanh quyết toán công trình.
Lập kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng theo dự án được duyệt.
Lập quy chế quản lý và khai thác dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quản lý vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án là nguồn vốn tự có, vốn huy động từ khách hàng mua căn hộ, khách hàng thuê dài hạn khối thương mại và vốn huy động của các tổ chức tín dung, ngân hàng.
Căn cứ vào giai đoạn thực hiện, tiến độ thi công và các công tác tổ hợp khác, Chủ đầu tư lập kế hoạch sử dụng điều tiết vốn trong phạm vi hoạt động của dự án nhằm bảo đảm sử dụng vốn một cách có hiệu quả, tuân thủ các quy định của Nhà nước về đa dạng sử dụng nguồn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng.

5. Quản lý dự án sau  đầu tư

Nguyên tắc tổ chức quản lý, vận hàng khai thác dự án chung cư Eco Green City
Việc quản lý chung cư khi đưa vào khai thác sẽ tuân theo Luật Nhà ở và Nghị định chính phủ 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, đồng thời tuân theo quy định tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành khai thác Khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố.
Chủ đầu tư lập Ban quản lý khu chung cư để vận hành, quản lý, khai thác.
Trách nhiệm của chủ đầu tư khi vận hành khu nhà.
Lập quy chế tổ chức, quản lý, vận hành, sử dụng các thiết bị trong khu nhà. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án hoặc giao cho các cơ quan chức năng quản lý theo từng hạng mục chuyên ngành trong trường hợp khai thác và đấu nối ngay với hệ thống chung của Thành phố.
Nộp các khoản thuế, lệ phí địa chính và nghĩa vụ khác của Chủ đầu tư theo quy định và theo quyết định đầu tư.

Bảo trì chung cư
Người mua căn hộ chung cư Eco Green City sẽ nộp 2% giá trị bán nhà để tạo lập tài khoản bảo trì khu chung cư được mở ở một Ngân hàng thương mại.