Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms.Ngọc
098.295.8838

haota.vn@gmail.com

Pháp lý dự án

Cơ sở pháp lý chung:
- Luật xây dựng 2003; Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Kinh doanh bất động sản;
- Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của quốc hội khoá XI;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009;
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về việc thi hành Luật đất đai;
- Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012;
- Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thi hành Luật đất đai;
- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011;
Cơ sở pháp lý của dự án:
- Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I (tại ô quy hoạch G và H để hạ ngầm tuyến điện cao thế 110KV);
- Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 5.854m2 đất tại khu đất nằm trong dự án CT9 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, giao cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà PALACE;
- Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 14.376m2 đất tại khu đất CT4 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, giao cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà PARADISE và DIAMOND TOWER;
- Văn bản số 2536/QHKT-P2 ngày 18/9/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc QHTMB và PAKT công trình tại ô đất CT9 trong khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Văn bản số 26266/QHKT-P2 ngày 28/9/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc QHTMB và PAKT công trình tại ô đất CT4 trong khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Văn bản số 2053/UBND-QHXDGT ngày 25/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giải quyết các tồn tại liên quan đến dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110KV do Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở Hạ tầng thực hiện;
- Văn bản số 2933/VP-QHXDGT ngày 23/5/2014 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc dự án đầu tư xây dựng tại ô đất ký hiệu CT4 và CT9 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I (thuộc dự án tạo nguồn cho dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110KV);
- Văn bản số 2122/QHKT-P2-P7 ngày 12/6/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc Dự án đầu tư xây dựng tại lô đất CT4, CT9 trong QHCT khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I tỷ lệ 1/500 (thuộc dự án tạo nguồn kinh phí cho dự án thí điểm hạ ngầm đường dây điện 110Kv);
- Văn bản số 4489/UBND-XDGT ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc dự án tạo nguồn cho dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110Kv do Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng INDECO thực hiện tại ô đất CT4 và CT9 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Giấy phép Quy hoạch số 2772/GPQH của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cấp ngày 17/7/2014 cho dự án “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán Eco – Green City”  tại các ô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Văn bản số 3069/QHKT-P2 ngày 4/8/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc quy hoạch tổ mặt bằng dự án “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán Eco – Green City”  tại các ô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Văn bản số 3499/QHKT-P2 ngày 29/8/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc Phương án kiến trúc sơ bộ công trình “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán Eco – Green City”  tại các ô đất ký hiệu CT4 và CT9 khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I;
- Biên bản bàn giao đất tại khu đất CT9 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội;
- Biên bản bàn giao đất tại khu đất CT4 thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội;
- Bản đồ hiện trạng khu đất;
- Hồ sơ bản vẽ QH TMB tỷ lệ 1/500.